Food center

Food Center Amsterdam

Vanaf het ontstaan van Amsterdam zijn er markten geweest. De stad was via het water gemakkelijk te bereiken, en alle producten van koeien en schapen tot wortels en aardappelen werden dan ook aan de kaden verhandeld. Amsterdam is altijd een marktstad geweest. In 1934 werd de groothandelsmarkt aan de Jan van Galenstraat geopend. Het terrein heeft een oppervlakte van 40 hectare. Ongeveer 70 groothandels zijn op het terrein gevestigd. Enkele jaren geleden is de straatnaam toepasselijk aangepast. Het terrein is nu officieel gelegen aan de Centrale Groothandelsmarkt, niet meer aan de Jan van Galenstraat.

Sinds 2013 is Med Fruit gevestigd op het Food Center. De komende jaren wordt er op het Food Center een nieuw Food Center gebouwd. De huidige panden worden gesloopt en er worden nieuwe hallen en voorzieningen gerealiseerd. Tegelijkertijd blijft het Food Center gewoon toegankelijk, net als Med Fruit.

Adresgegevens Food Center:

Med Fruit Europe B.V.
Food Center Amsterdam
Centrale Groothandelsmarkt 133
1051 LJ Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 203343253

Whatsapp: +31612200886